Skip to content

Lūk, ko Eiropa dara to darba ņēmēju labā, kas koronavīrusa krīzes dēļ var zaudēt darbu.

Datum der Veranstaltung: 11/09/2020

Verfügbarkeit:

Koronavīrusa pandēmija ir atstājusi graujošu ietekmi uz ekonomiku. Ja esi viens no 59 miljoniem darba ņēmēju, kuru darbvietas visā Eiropā pārvietošanās ierobežojumu dēļ ir pakļautas riskam, ES dara visu iespējamo, lai tev palīdzētu. Lūk, kādā veidā.