Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo robí Európa pre samostatne zárobkovo činné osoby počas koronavírusovej krízy.

Datum der Veranstaltung: 11/09/2020

Verfügbarkeit:

14 % pracovnej sily v EÚ tvoria samostatne zárobkovo činné osoby a koronavírusová kríza ich postihla obzvlášť tvrdo. Povedzme si viac o tom, čo pre nich v tejto situácii robí EÚ.