Skip to content

Kratke vijesti - HR - 201013

Datum der Veranstaltung: 13/10/2020

Verfügbarkeit:

Europski parlament i njegovi zastupnici glas su građana u Europskoj uniji. Želimo da taj glas bude svima dostupan. „Kratke vijesti” sažet je pregled glavnih dnevnih tema na svim službenim jezicima Unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Saznajte više na našim stranicama: