Skip to main content

Konferencija o budućnosti Europe

Description

Konferencija o budućnosti Europe sastoji se od niza rasprava koje će građanima diljem Unije omogućiti da podijele svoje ideje i pomognu oblikovati našu zajedničku budućnost. Kao prvo veliko paneuropsko demokratsko događanje svoje vrste, Konferencija će biti javni forum za otvorenu, uključivu i transparentnu raspravu s građanima o nizu važnih prioriteta i izazova.

Related links

Details

Datum der Veranstaltung9.5.2021
Reference:EPCOFE0905202101HRA
Copyright:© European Union
copyrightYear:2021

Tags