Skip to main content

Новините накратко - BG - 220114

Description

Европейският парламент и неговите членове са гласът на гражданите в Европейския съюз. Ето защо искаме Парламентът да бъде достъпен за всички. Новините накратко Ви дават поглед към основните теми за деня на всички официални езици на Съюза. Това предаване се осъществява от Европейския парламент. Тук можете да намерите повече програми:

Related links

Details

Datum der Veranstaltung14.1.2022
Reference:EPNB220114BGA
Copyright:© European Union
copyrightYear:2022

Tags