Skip to content

Foghlaimíonn Anna Teanga Nua

Datum der Veranstaltung: 26/09/2020

Verfügbarkeit:

Is scéal é seo faoi chailín óg, Anna, a aistríonn go scoil nua i dtír eile agus a fhoghlaimíonn teanga na háite trí mheán an tumoideachais. Tá leagan closleabhair agus ríomhleabhair den scéal ar fáil in 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Tá an scéal seo dírithe ar pháistí 3-6 bliana d’aois ach d’fhéadfadh sé bheith feiliúnach freisin do pháistí níos sine atá ag foghlaim léitheoireachta, ina bpríomhtheanga féin nó i dteanga eile.