Afstemningsudtalelser

Dato for begivenhed: 15/05/2018

Valgmuligheder

En ung vælger forklarer sin begrundelse for at stemme til EU-valget i maj 2019