Skip to main content

Teknologisk intelligent landbrug skal brødføde verdens voksende befolkning

Description

Præcisionslandbrug bruger satellitter, robotter og tingenes internet til at øge udbyttet og samtidig bruge færre ressourcer og reducere spild for at brødføde verdens voksende befolkning.