Skatteunddragelse skal underkastes permanent undersøgelse