Skip to main content

Højdepunkter fra plenarmødet: Ungarns anti-LGBTIQ-lov, forbedret internetforbindelse og en stærkere rolle til EMA

Description

Parlamentet fordømte en ny lov i Ungarn, der diskriminerer LGBTIQ-personer og ansporede EU til at starte en sanktionsproces. MEP'erne vedtog planer om at forbedre internetforbindelsen i hele EU og om at slå ned på materiale til seksuelt misbrug af børn online. Parlamentet stemte for at forlænge Det Europæiske Lægemiddelagenturs mandat og tog beslutningen om prioriteterne for det næste miljøhandlingsprogram.