Skip to main content

Højdepunkter fra plenarmødet: Ukrainske børneflygtninge, energi og ligeløn

Description

Parlamentet opfordrede EU til at gøre mere for at beskytte børn og unge, der flygter fra krigen i Ukraine. MEP'erne stemte for at opdatere reglerne om EU's kritiske energiinfrastruktur for at bringe dem i overensstemmelse med målene i den grønne pagt. De efterlyste også mere gennemsigtighed i små virksomheder for at bidrage til at afskaffe kønsbestemte lønforskelle.