Skip to main content

Højdepunkter fra plenarmødet: Digitale love, fødevaresikkerhed og abortrettigheder.

Description

Parlamentet godkendte to skelsættende, digitale love, der giver et sikrere og mere ordentligt onlinemiljø. MEP'erne opfordrede indtrængende EU til at gøre en indsats for at lette eksporten fra Ukraine og sikre den globale fødevareforsyning. De bekræftede også deres støtte til abortrettigheder i kølvandet på den amerikanske højesterets nylige afgørelse, støttede planer om at forbedre EU's plejesektor og var enige om, at Kroatien bør tilsluttes euroen.