Skip to main content

Finansiering af EU's budget: "Tilbage til social og fiskal retfærdighed."

Description

Parlamentet ønsker, at EU-budgettet skal være mindre afhængigt af nationale bidrag. Nye såkaldte "egne indtægter" er en vigtig måde, hvorpå EU kan finansiere vigtige programmer som f.eks. genopretningsplanen "NextGenerationEU".