Fit for 55: Reduktion af CO2-emissioner fra person- og varebiler

Beskrivelse

Hvis Europa skal nå CO2-neutralitet i 2050, vil det kræve en omfattende forandring på en lang række områder. Hvordan vi kommer rundt, er et af dem. Vejtransport tegner sig i øjeblikket for omkring 20 % af Europas CO2-emissioner Parlamentet opfordrer til mere ambitiøse CO2-reduktionsmål for biler og varevogne frem mod 2030.