Skip to main content

EU's fremtid: Borgerne spørger institutionerne, hvordan de vil følge op på deres anbefalinger

Description

Borgerne, som var kernen i arbejdet på konferencen om Europas fremtid, kom til Bruxelles for at tjekke, hvordan EU-institutionerne følger op på deres anbefalinger om ændringer. Konferencen, der var en enestående øvelse i deltagelsesdemokrati, blev afsluttet i maj 2022 og leverede dusinvis af forslag, der skal sikre, at Europa kan klare de kommende udfordringer. Parlamentet, Rådet og Kommissionen havde fra starten lovet at følge op på de endelige forslag, uanset hvilke forslag, der blev stillet. Den 2. december besvarede repræsentanter fra de tre institutioner spørgsmål fra borgerne ved et feedback-arrangement i Europa-Parlamentet i Bruxelles.