Energiomstillingen: En fond til støtte for de mest udsatte