Skip to main content

Debat om Den Europæiske Unions tilstand 2022

Description

Har Europa-Kommissionen leveret på sine løfter for EU i det forløbne år? Og hvad er dens plan for det kommende år? Parlamentsmedlemmerne udspurgte formanden, Ursula von der Leyen, om Ruslands krig mod Ukraine, de kraftigt stigende energipriser og respekten for retsstatsprincippet. Håndtering af klimaforandringerne, overvindelse af den økonomiske krise og beskyttelse af menneskerettighederne var også på dagsordenen.