Skip to main content

På dagsordenen i Strasbourg: fra dyretransport til genanvendelse af vand

Description

MEP'erne stemmer om en partnerskabsaftale mellem EU og Singapore og drøfter Europas fremtid med Italiens premierminister Giuseppe Conte. Også på dagsordenen: husdyrtrivsel under transport og forbedring af forvaltningen af vandressourcer i EU.

Detaljer

Dato for begivenhed8.2.2019
Reference:N01PUB190208CMUP