Skip to content

Brug og misbrug af den europæiske arrestordre

Dato for begivenhed: 08/06/2011

Valgmuligheder

Ordren skulle være et vigtigt redskab i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror, men MEP'erne er urolige over den uforholdsmæssige brug for mindre forseelser.

Håndtering af cookies på Europa-Parlamentets websted

Dette website benytter cookies. Din navigation bliver optimal ved at acceptere cookies.

Mere