Skip to content

Nyhederne: På vej mod et Europa for borgerne

Dato for begivenhed: 17/11/2009

Valgmuligheder

Denne uge i Bruxelles diskuterede parlamentsmedlemmer fra de nationale forsamlinger det nye program for det europæiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender med MEP'erne. Ved at samle parlamentsmedlemmer fra både Europa-Parlamentet og de natio