Skip to content

Skatteunddragelse skal underkastes permanent undersøgelse

Dato for begivenhed: 07/12/2017

Valgmuligheder

Efter lækagen af Paradis-papirerne vil parlamentsmedlemmerne antagelig kræve oprettelse af et særligt undersøgelsesudvalg, og i sidste ende af et permanent stående udvalg, med henblik på at kaste lys over forseelser på skatteområdet. De endelige henstillinger fra Undersøgelsesudvalget om hvidvask af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (PANA) kommer til afstemning på plenarmødet i december. De sigter mod at fremskynde gennemførelsen af ​​lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge.

Håndtering af cookies på Europa-Parlamentets websted

Dette website benytter cookies. Din navigation bliver optimal ved at acceptere cookies.

Mere