Skip to content
Optaget

18 november 2008, 09:03 - 11:18

Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere - Ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordninger - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) - Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) (forhandling)

Plenary