Skip to content

Redning af Europas bier

Dato for begivenhed: 24/01/2018

Valgmuligheder

En betænkning fra Parlamentet fremhæver de problemer, Europas biavlssektor står overfor. Fra forfalsket honning til skadelige pesticider, der udsætter biopopulationer for fare, opfordrer MEPerne til ændringer for at hjælpe med at beskytte EUs bier.