Skip to content

Højdepunkter fra plenarmødet: Brexit, Grøn Pagt, Europas fremtid

Dato for begivenhed: 17/01/2020

Valgmuligheder

Parlamentet gentog sin bekymring vedrørende beskyttelsen af borgernes rettigheder efter Brexit. Medlemmerne drøftede investeringsplanen for den Europæiske Grønne Pagt, borgerdeltagelse i Europas fremtid og artikel-7-processen med Polen og Ungarn. Parlamentet opfordrede også til forholdsregler til forbedring af biodiversiteten.