Skip to content

"Ingen andenklasses forbrugere": MEPerne drøfter dobbelt fødevarekvalitet

Dato for begivenhed: 11/10/2017

Valgmuligheder

EU ser nærmere på påstande om, at fødevarevirksomheder sælger fødevarer af lavere kvalitet til nogle EU-lande. Europa-Kommissionen fremlægger sine seneste resultater og drøfter lovgivningen om forbrugerbeskyttelse med MEPerne.