Skip to content

Ingen patenter på planter og frø, der er opnået på naturlig vis

Dato for begivenhed: 23/09/2019

Valgmuligheder

Parlamentet gentog sit ønske om uhindret adgang til planteavlsmateriale. Medlemmerne vil sikre, at landmænd i hele EU kan være innovative, så der kan findes løsninger på klimakrisen og nye plantesygdomme. Rige multinationale skal ikke have lov til at patentere naturligt liv, da det skaber monopoler og får fødevarepriserne til at stige.