Skip to content

Sådan Fungerer Det: Hvad kommer den nye Lissabontraktat til at ændre for Europa-Parlamentet?

Dato for begivenhed: 08/10/2009

Valgmuligheder

EP står til at blive Lissabontraktatens store vinder. Antallet af MEP'er vil stige. De vil få flere beføjelser til at træffe beslutninger på lige fod med Rådet på områder som landbrug, retlige og indre anliggender og EU-budgettet. EP vil også få øget poli

Håndtering af cookies på Europa-Parlamentets websted

Dette website benytter cookies. Din navigation bliver optimal ved at acceptere cookies.

Mere