Skip to content

Fra fattig til rig: vedvarende energis transformerende kræfter

Dato for begivenhed: 20/12/2013

Valgmuligheder

Güssing i Østrig har løsrevet sig fra de forældede energikilder og udnytter sin guldgrube af biomasse og er banebrydende inden for selvforsyning.