Skip to content

Væk med bureaukratiet for tredjelandsarbejdere

Dato for begivenhed: 23/03/2011

Valgmuligheder

En fælleseuropæisk opholdstilladelse bør strømline papirarbejdet og være med til at tiltrække de bedste udenlandske talenter, samtidig med at man fremme ligebehandlingen.