Skip to content

Landbrug / Stresstests / Euroobligationer

Dato for begivenhed: 21/06/2012

Valgmuligheder

MEP'er kaster et kritisk blik på reformerne af Den Fælles Landbrugspolitik, Udviklingen i stresstestprogrammet for atomkraftværker undersøges, og et udvalg presser på for euroobligationer.