Skip to content

En vidtrækkende FLP reform? Er globaliseringsfonden eneste løsning på krisen?

Dato for begivenhed: 22/11/2013

Valgmuligheder

MEP Häusling roser 'demokratiets fyrtårn' Malala Yousafzai, men er ked af manglerne ved FLP reformen, mens MEP Ferreira vil se færre stramninger og flere midler til bedring.