Skip to content

En vidtrækkende FLP reform? Er globaliseringsfonden eneste løsning på krisen?

Dato for begivenhed: 22/11/2013

Valgmuligheder

MEP Häusling roser 'demokratiets fyrtårn' Malala Yousafzai, men er ked af manglerne ved FLP reformen, mens MEP Ferreira vil se færre stramninger og flere midler til bedring.

Håndtering af cookies på Europa-Parlamentets websted

Dette website benytter cookies. Din navigation bliver optimal ved at acceptere cookies.

Mere