Skip to main content

Od uhlí k čisté energii: přechod na zelenou Evropu

Description

Pokud má EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, musí přejít od fosilních paliv k udržitelné energii. Parlament chce vyčlenit značné finanční prostředky na Fond pro spravedlivý přechod, který regionům, průmyslu i pracujícím pomůže přejít na energie budoucnosti.