Skip to main content
Coming soon

Budoucnost Evropy: Eurozóna se musí stmelit (Pervenche Berèsová/Reimer Böge)

Description

Evropský parlament přijal tři rezoluce, které se zabývají budoucím vývojem Evropské Unie. Dva z předkladatelů, Pervenche Berèsová a Reimer Böge, chtějí stmelit ekonomiky eurozóny pevněji tak, aby byly odolnější vůči vnějším otřesům. Jedním z jejich klíčových návrhů je oddělený rozpočet pro eurozónu.

Podrobnosti

Datum události22. 2. 2017
Reference:NI01PUB170220EURO