Skip to main content

Reportáž: Příští členové EU?

Description

Tři z pěti kandidátských zemí usilujících o přistoupení k EU již zahájily oficiální přístupová jednání. EuroparlTV se zblízka podívá na jejich pokroky.