Rozklíčovali jsme mechanismus podmíněnosti právního státu