Skip to main content

Rekapitulace: společná zemědělská politika

Description

Společná zemědělská politika je již dlouhou dobu jednou z vlajkových politik EU. Ohlédněme se za tím, jak evropské zemědělství vznikalo, jak se SZP postupně stala zelenější a spravedlivější a jak se vždy zaměřovala na práva zemědělců.

Related media