EU ve světě a hospodářství: občané prosazují své návrhy