Skip to main content

Ochrana údajů: je třeba sledovat koronavirus, nikoliv vás

Description

Za účelem sledování vývoje a šíření covid-19 se národní vlády zabývají možnostmi trasování koronaviru pomocí mobilních aplikací. Členové parlamentního výboru pro občanské svobody podporují snahu EU zajistit, aby zavedení takových aplikací neporušovalo základní evropská práva, jako je ochrana údajů a soukromí.

Related media