Skip to main content

„Nikdy nemůžete udělat dost“: Duševní zdraví v digitálním pracovním prostředí

Description

S pandemií covidu-19 a nárůstem práce na počítači a práce na dálku lidé pociťují stále větší stres, úzkost, depresi a únavu. Co dělá Parlament pro řešení této krize duševního zdraví? Kromě návrhu vyhlásit rok 2023 Evropským rokem duševního zdraví navrhuje autorka zprávy Maria Walshová některá řešení na úrovni EU: hlavní místo zaujímá právo na odpojení, lepší sladění pracovního a soukromého života a nové progresivní směrnice.

Podrobnosti

Datum události1. 7. 2022
Reference:N01AFPS220701MHDW