Skip to content

Role žen při utváření Evropy

Datum události: 27/06/2017

Možnosti převzetí

Ženy hrají významnou roli při utváření a vývoji Evropy. V tomto videu se Evropský parlament zabývá rolemi osmi výjimečných žen při vytváření Evropy, jak ji známe dnes.