Skip to content

Budoucnost Evropy: Plné využití Lisabonské smlouvy (Elmar Brok)

Datum události: 20/02/2017

Možnosti převzetí

Evropský parlament přijal tři rezoluce, které se zabývají budoucím vývojem Evropské Unie. Jeden z předkladatelů, Elmar Brok, nabádá EU k plnému využití Lisabonské smlouvy, jejíž politický potenciál ještě nebyl zcela využit. EU by se měla posunout například směrem k větší transparentnosti a společné obranné politice.