Skip to content

Budoucnost Evropy: Evropa "prochází existenční krizí" (Guy Verhofstadt)

Datum události: 16/02/2017

Možnosti převzetí

Evropský parlament přijal tři rezoluce, které se zabývají budoucím vývojem Evropské Unie. Jeden z předkladatelů, Guy Verhofstadt, vysvětluje, proč je nutné provést hloubkovou reformu s ohledem na výzvy, kterým Evropa čelí.