Skip to content

EU reformuje systém obchodování s emisními povolenkami

Datum události: 01/02/2018

Možnosti převzetí

V dalším úsilí o dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 40 % do roku 2030 pracuje Evropská unie na nových reformách svého průkopnického systému obchodování s emisními povolenkami.