Skip to content

Jak rodinný podnik povstal z popela

Datum události: 09/03/2020

Možnosti převzetí

Majitelka restaurace Lealdina Fernandes (73) přežila ničivé požáry, které v roce 2017 zpustošily střední Portugalsko. Její celoživotní dílo, restaurace s kavárnou, byla vážně poškozená. Díky fondům EU pro mimořádné události, které obcím a místní ekonomice pomáhají se z požárů vzpamatovat, nyní pracuje na její obnově.