Skip to content

Ochrana demokracie v podobě ochrany oznamovatelů

Datum události: 08/04/2019

Možnosti převzetí

Parlament hlasuje o zajištění ekonomické a právní ochrany pro oznamovatele v rámci celé EU. Měli by mít možnost hlásit protiprávní jednání beze strachu z postihu prostřednictvím nových, bezpečných kanálů