Skip to content

Evropský sbor solidarity

Datum události: 20/08/2018

Možnosti převzetí

Evropský sbor solidarity je nová iniciativa, která propojí mladé Evropany a umožní jim pomáhat ostatním napříč celou EU. Parlament se zasadil o to, aby byly Sboru solidarity přiděleny nové finanční prostředky. Součástí programu se mají stát také některé další činnosti, jako je ochrana životního prostředí či pomoc migrantům.