Skip to content

Hlavní témata Evropského parlamentu v období 2014-2019

Datum události: 13/05/2019

Možnosti převzetí

Čeho Evropský parlament dosáhl za pět let? Od opatření zaměřených na boj proti změně klimatu až po zvýšení bezpečnosti občanů EU, parlament přijal legislativu týkající se nejrůznějších témat, od životního prostředí až po ochranu údajů a zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Zde je ohlédnutí za pěti hlavními úspěchy dosaženými během tohoto volebního období.

Používání souborů cookies na internetových stránkách Evropského parlamentu

Tato stránka používá cookies. Pro optimální zobrazení je třeba cookies přijmout.

Více