Skip to content

Evropa se připravuje na léto

Datum události: 29/05/2020

Možnosti převzetí

Cestovní ruch a doprava utrpěly ztráty během měsíců karantény, nyní však již někteří turisté doufají, že se budou moci vydat na zaslouženou dovolenou. Parlament po Komisi soustavně požadoval podporu odvětví cestovního ruchu během krize spojené s onemocněním covid-19, a to pomocí financování, cílené cestovní mapy a koordinace v rámci EU.