Skip to content

Evropa potřebuje k boji proti změně klimatu zdravé lesy

Datum události: 13/10/2020

Možnosti převzetí

Lesy pokrývají téměř polovinu EU. Hrají zásadní úlohu v boji proti změně klimatu a při ochraně biodiverzity. Europoslanci chtějí zajistit, aby strategie EU v oblasti lesnictví pomohla lesům a lesnickému odvětví vzkvétat. Strategie by se měla stát mostem mezi národními politikami a cíli EU v oblasti životního prostředí.