Skip to content

Evropský systém obchodování s emisemi: snižování emisí přes jejich prodej

Datum události: 23/11/2015

Možnosti převzetí

Evropský systém obchodování s emisemi má odradit jednotlivá odvětví od vypouštění CO2 tím, že ekologická produkce bude levnější. Finanční krize si však vynutila určité změny.